BRIEF DOTYCZĄCY KAMPANII SOCIAL MEDIA

Szanowni Państwo,

Poniższy brief pozwoli nam wstępnie poznać Wasze wymagania dotyczące kampanii e-marketingowej Państwa strony internetowej. Wszelkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie w firmie For Social do opracowania i przygotowania oferty. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt. Prosimy wypełnić jak najwięcej pól briefu, aby usprawnić nam drogę do realizacji kampanii.

Opis tego co Firma chce promować przez obecność w social media.
Oczekiwania wobec obecności w social media (wizerunkowe, sprzedażowe, rozpoznawalność, monitoring reputacji, budowa społeczności, promocja, przeprowadzenie konkursu)
Podaj jak najwięcej informacji charakteryzujących Twoja grupę docelową (wiek, płeć, wykształcenie, zawód, lokalizacja, styl życia, hobby itd.)